Pozor! Od 1.1.2016 vzniká plátcům dph povinnost podávat kontrolní hlášení.

Na webových stránkách finanční správy jsou formuláře již ke stažení, stejně jako předběžné informace k vyplnění.

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/soubory-ke-stazeni