EET – elektronická evidence tržeb v kostce

Pokud podnikáte v oblasti stravovacích či ubytovacích služeb, od 1.12.2016 máte zákonnou povinnost vést EET.  Jedná se o první fázi zákona o evidenci tržeb ze dne 16. března 2016, Sbírka zákonů č. 112/2016.

Druhá fáze se týká velkoobchodů a maloobchodů a datum jejího počátku je stanoveno na 1. března 2017 ( 3 měsíce po první vlně).

Třetí fáze se týká svobodných povolání, doprava a zemědělství a datum jejího počátku je stanoveno na 1. března 2018 ( 15 měsíců po první vlně).

Čtvrtá fáze se týká řemesel a výroby a datum jejího počátku je stanoveno na 1. června 2018 ( 18 měsíců po první vlně).

Elektronická evidence tržeb se týká těchto plateb:

 • hotovost,
 • bezhotovostní příkaz (platba kartou a přes platební bránu),
 • šek, směnka,
 • stravenka, poukaz a další podobné způsoby, které nahrazují peníze,
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů.

Elektronická evidence tržeb se netýká těchto plateb:

 • převod z účtu na účet,
 • inkaso,
 • ojedinělý příjem (např. nárazový prodej přebytků ze zahrady).

 

Jak to celé funguje?

 • prodejce namarkuje nákup a přes pokladnu nahlásí tržbu na Fú
 • obratem obdrží od Fú fiskální identifikační kód, který přes pokladu vytiskne a předá zákazníkovi
 • zákazník si přes portál Fú může ověřit, zda je kód platný a zda je platba řádně zaevidovaná na Fú

Případná kontrola pracovníky finančních úřadů bude probíhat tak, že budou vystupovat jako obyčejní zákazníci a pomocí provedeného kontrolního nákupu zjistí, zda prodejce postupuje správně a zda obdrží identifikační kód tržby.  Nakoupené zboží následně vrátí a prodejce tak může celý nákup stornovat.

 

Čerpáno:  http://eet.money.cz/