Druhá vlna EET od 1.3.2017

Již od dnešního dne mají povinnost evidovat své tržby všechny maloobchody a velkoobchody. Dá se říci, že všichni ti, kteří prodávají zboží bez přidané hodnoty.

Do EET spadají platby hotovostí, kreditní kartou, stravenkami, šekem. Dobírka má sama o sobě výjimku z evidence EET, nicméně záleží, jak se k obchodníkovi úhrada dostane. Pokud mu přijde převodem na účet, EET se ho netýká. Evidovat naopak musíte platby kartou a v hotovosti a také on-line platby kartou a přes platební brány.

Pokud někdo prodá své zboží ojediněle ( = zboží, které je jednorázové, jedinečné nebo nahodilé a netýkají se daně z příjmů) EET se ho netýká. Stejně jako například když si zboží, spadající do 1. či  2. vlny EET, koupíte v provozovně, která patří obci nebo neziskové organizaci. Ani v tomto případě zákazník neobdrží doklad prokazující EET.

Čerpáno:  http://eet.money.cz/