Ceník


Daňové evidence – fyzické osoby

měsíční paušál *                                                            1.000,- Kč až 2.000,- Kč

mzdy **                                                                           á 250,- Kč / zaměstnanec

daňové přiznání k vedenému účetnictví                    1.500,- Kč až 2.000,- Kč

samostatně vytvořené daňové přiznání                    4.000,- Kč až 10.000,- Kč

samostatně vytvořené daňové řiznání                                                                                         pro řemeslníky a zemědělce :                                                                                                        výdaje uplatňovány procentem z příjmu                   2.000,- Kč až 5.000,- Kč


Účetnictví – právnické osoby

měsíční paušál *                                                2.500,- Kč až 5.000,- Kč

mzdy **                                                              á 250,- Kč / zaměstnanec

daňové přiznání k vedenému účetnictví       4.000,- Kč až 6.000,- Kč

samostatně vytvořené daňové přiznání        6.000,- Kč až 10.000,- Kč


ostatní položky:

další roční přehledy (silniční daň, roční                                                                            dodanění, zúčtování pro finanční úřad,                                                                                 úřad práce, ELDP, ČSSZ, zdrav.poj, aj)               350,- Kč až 1.000,- Kč

případné zastupování při jednáních                                                                                               a kontrolách, (příprava podkladů                                                                                                 kontrole, doplnění smluv, aj.)                              450,- Kč / hodina + cestovné

přiznání k DPH (měsíční i kvartální)                  400,- Kč až 2.000,- Kč

vedené skladové evidence ***                            2.000,- Kč až 5.000,- Kč

účtování v cizí měně ***                                      500,- Kč až 2.000,- Kč

 


 

 * měsíční paušál zahrnuje: evidenci faktur vydaných, přijatých, ostatní závazků, ostatních pohledávek, pokladnu a zpracování bankovních výpisů.

** zahrnuje výpočet mezd, přípravu příkazu k úhradě pro instituce, evidenci a archivaci povinných přehledů.

*** příplatek k paušálům


 

Veškeré rozmezí částek u ceníkových položek bude odvozeno dle skutečného objemu dat.